--------
_
-----
obchody jubieluszu 
800 lat Ziemi Przemęckiej 
-
W roku 2010 ziemia przemęcka obchodziła Jubileusz 800-lecia. Oznacza to, 
że Przemęt należy do najstarszych miejscowości w Polsce. W 1210 roku 
w dokumencie księcia kaliskiego Władysława Odonica, nadającym cystersom 
z Pforty tutejsze ziemie użyto  po raz pierwszy na piśmie określenia
"kasztelania przemęcka". Od tego czasu datuje się pisane dzieje Przemętu 
i okolicznych ziem... dzieje bogate w ważne wydarzenia historyczne.
-
Wydarzenia jubileuszowe 2010
-
 13.06.2010
-
12. Przemęcki Rajd Rowerowy. RELACJA.
-
 28.05.2010
-
Rajd "Śladami legend" - odwiedzenie miejsc związanych z legendami 
i historią ziemi przemęckiej. RELACJA.
-
 6.06.2010
-
Rajd Rowerowy dla najmłodszych "A to historia właśnie...". RELACJA.
-
 24-25.07.2010
-
Główne obchody 800-lecia ziemi przemęckiej - impreza plenerowa
w Przemęcie z udziałem rycerstwa, koncert zespołu "GuOLEC 

Orkiestra", uroczysta msza św., wystawy. RELACJA.
-
 12.09.2010
-
13. Przemęcki Rajd Rowerowy. RELACJA.
-
 17-19.09.2010
-
Konferencja naukowa poświęcona obecności zakonu cystersów
na ziemi przemęckiej - WIĘCEJ-

-
PATRONAT JUBILEUSZU


PATRONI  MEDIALNI  JUBILEUSZU  800-LECIA  ZIEMI  PRZEMĘCKIEJ
-

-

-

-
Obchody 800-lecia Ziemi Przemęckiej
-
 Historyczny kalendarz dla czytelników Kuriera Przemęckiego 
 -
Urząd Gminy Przemęt wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Przemęcie wydał kalendarz historyczny
na rok 2010. Wydawnictwo te to z jednej strony stylowy kalendarz jubileuszowy rok 2010, a z drugiej
opis najciekawszych wydarzeń z historii ziemi przemęckiej.
Znajdziemy tu krótkie opisy wydarzeń z roku  1210,  przyłączenia ziemi przemęckiej do Królestwa
Polskiego w 1332 r, lokacji zakonu cystersów w Przemęcie, a także opisy "potopu szwedzkiego",
walk z zaborcą i powstania wielkopolskiego.
Kalendarz można otrzymać w Gminnym Ośrodku Kultury w Przemęcie. Został on także dołączony
do grudniowego numeru "Kuriera Przemęckiego".
-
 Prezentacja historyczna w Urzędzie Gminy Przemęt 
 -
Od 14 stycznia br. na korytarzu Urzędu Gminy Przemęt można oglądać wystawę „Osiem wieków Ziemi Przemęckiej”
zorganizowaną przez Gminny Ośrodek Kultury w Przemęcie i UG Przemęt. Wystawa składa się z ośmiu dużych tablic
zawierających opisy najważniejszych i najbardziej charakterystycznych wydarzeń z dziejów Ziemi Przemęckiej.
- Chcemy w ten sposób przybliżyć mieszkańcom gminy istotne zdarzenia z naszej lokalnej historii – mówi Maciej Ratajczak,
dyrektor GOK Przemęt, pomysłodawca i realizator wystawy. - Jest to jedno z działań podjętych w ramach obchodów 800-lecia
Ziemi Przemęckiej.

Jak mówią organizatorzy wystawa jest początkiem większego projektu. - Dostępna w tej chwili prezentacja to, jak mam
nadzieję, początek większej wystawy planowanej na drugą połowę tego roku. - mówi M. Ratajczak. - Oczywiście jeśli będzie
taka możliwość chcemy wyjść z podobnymi prezentacjami w plener. Być może uda się taką wystawę zorganizować podczas
lipcowego turnieju rycerskiego w Przemęcie.

Póki co wystawę można oglądać w budynku UG Przemęt w godzinach jego otwarcia. Zachęcamy wszystkich, szczególnie
osoby młode do odwiedzenie tej niecodziennej prezentacji. - Sądzę, że nawet w ramach szkolnej lekcji historii warto przyjść,
zobaczyć i przeczytać co ukształtowało nasze dzieje. - zachęca M. Ratajczak.

-
 Karty pocztowe - obrazy dawnych lat
 -
Gratką dla kolekcjonerów i miłośników lokalnej historii będzie zapewne kolejne
wydawnictwo przygotowane przez UG Przemęt i Gminny Ośrodek Kultury
w Przemęcie. Wydana właśnie kolekcja 13 kart pocztowych przedstawiających
Ziemie Przemęcką w dawnych czasach, to kolejna propozycja związana
z uświetnieniem  jubileuszu 800-lecia Ziemi Przemęckiej. - Na wydanych
kartach pocztowych znalazły się takie miejscowości jak Przemęt, Bucz, Mochy, 
Kaszczor, Nowa Wieś, Perkowo i Siekowo - mówi Maciej Ratajczak, autor
wydawnictwa. - Myślę, że pocztówki będą miłą pamiątką nie tylko dla turystów
i gości ale również dla mieszkańców gminy Przemęt, gdyż często
przedstawione są na nich miejsca i budynki, które dziś już nie istnieją,
bądź istnieją w zmienionej formie. - mówi Ratajczak.Uświetnienie obchodów jubileuszu 800-lecia ziemi przemęckiej realizowane będzie m.in. w oparciu o projekt:  
-
 
Projektu "Ziemia Przemęcka Legendami
Owiana - Młodzi na Tropie Tajemnic"
realizowanego przez Gminny Ośrodek
Kultury w Przemęcie w ramach konkursu 
"Równać szanse". Więcej o projekcie.
----------------------------------------------------------
-
Informacje także na www.rownacszanse.pl.
-
 
--