--------
_
----- artykuły

O historii ziemi przemęckiej napisano już wiele, choć z pewnością jeszcze dużo wątków wymaga zbadania 
i opracowania. W tym miejscu znajdziecie zapiski oraz opracowania opisujące wydarzenia, które ukształtowały
historię Przemętu i okolicznych miejscowości. Zachęcamy jednocześnie Państwa do dzielenia się z nami 
wiedzą na temat przeszłości. Miłej lektury.
 
- "Fundacja Odonica 1210", Maciej Ratajczak, Kurier Przemęcki /PDF 1,19 MB/
- -
"Przemysł II kończy działo Odonica", Maciej Ratajczak, Kurier Przemęcki /PDF 1,28/
- -
"W poszukiwaniu śladów winnicy hrabiego Czarneckiego", Maciej Ratajczak, Kurier /PDF 3,48 MB/
- -
""Wyzwolenie" styczeń 1945", Maciej Ratajczak, Kurier Przemęcki /PDF 2,73 MB/
- -
"Przemęckie wieże", Maciej Ratajczak, Kurier Przemęcki /PDF 1,45 MB/
- -
"Wolność 1919 - cześć 1", Maciej Ratajczak, Kurier Przemęcki /PDF 2,12 MB/
- -
"Wolność 1919 - cześć 2" oraz "Muzyczny skarb z Przemętu" M. Ratajczak, Kurier /PDF 1,28 MB/
- -
"Wolność 1919 - cześć 3", Maciej Ratajczak, Kurier Przemęcki /PDF 1,50 MB/
- -
"Historia pierwszego powstańca ziemi przemęckiej", M. Ratajczak, Kurier Przemęcki /PDF 919 kB/
- -
- "Tajemnicza postać z lasu", Maciej Ratajczak, Kurier Przemęcki /PDF 975 kB/
- -
- "Jak zaczynali strażacy z Przemętu" oraz "Pierwsze święto plonów w Sączkowie", 
Maciej Ratajczak, Kurier Przemęcki /PDF 1,85 MB/
- -
- "Życie gospodarcze ziemi... - cześć 1", Włodzimierz Pilich, Kurier Przemęcki /PDF 924 kB/
- -
- "Życie gospodarcze ziemi... - cześć 2", Włodzimierz Pilich, Kurier Przemęcki /PDF 626 kB/
- -
- "Życie gospodarcze ziemi... - cześć 3", Włodzimierz Pilich, Kurier Przemęcki /PDF 845 kB/
- -
"Życie gospodarcze ziemi... - cześć 4", Włodzimierz Pilich, Kurier Przemęcki /PDF 516 kB/
- -
"Życie gospodarcze ziemi... - cześć 5", Włodzimierz Pilich, Kurier Przemęcki /PDF 2,86 MB/
- -
"Kaszczor i Osłonin od wieków należały do...", Antoni Fornalski, Kurier Przemęcki /PDF 1,07 MB/
- -
"Olbrzymy z dawnych lat", Maciej Ratajczak, Kurier Przemęcki /PDF 1,36 MB/
- -
"Zamordowani w katyńskim lesie", Maciej Ratajczak, Kurier Przemęcki /PDF 945 kB/
- -
"Niezwykły instrument", Waldemar Gawiejnowicz, Kurier Przemęcki /PDF 538 kB/
- -
"Twórca zakonu z Ziemi Przemęckiej", Maciej Ratajczak, Kurier Przemęcki /PDF 500 kB/
- -
"Morderstwo w Mochach... sprzed 700 laty", Maciej Ratajczak, Kurier Przemęcki /PDF 5,5 MB/
- -
"Herb rodem z pieczęci", Maciej Ratajczak, Kurier Przemęcki /PDF 2,21 MB/
- -
"Dostojna jubilatka", Włodzimierz Pilich, Kurier Przemęcki /PDF 2,18 MB/
- -
"Wspomnienie o radomierskim "Sokole"", Maciej Ratajczak, Kurier Przemęcki /PDF 2,09 MB/
- -
"Dowódca powstania w Przemęcie", Antoni Fornalski, Kurier Przemęcki /PDF 2,11 MB/
- -
"Niezwykły album", Maciej Ratajczak, Kurier Przemęcki /PDF 11,9 MB/
- -
"20 lat minęło", Maciej Ratajczak, Kurier Przemęcki /PDF 1,81 MB/
- -
"Załoba po Marszałku" oraz "Do Wielenia!", Maciej Ratajczak, Kurier Przemęcki /PDF 2,69 MB/
- -
"Tekst Aktu z 1210 roku", Maciej Ratajczak, Kurier Przemęcki /PDF 8,83 MB/
- -
"Pomnik odsłonięty 80 lat temu"Maciej Ratajczak, Kurier Przemęcki /PDF 3,15 MB/
- -
"Ewangelicy z Kaszczoru"Maciej Ratajczak, Kurier Przemęcki /PDF 6,36 MB/
- -
"Najstarszy tartak w okolicy"Maciej Ratajczak, Kurier Przemęcki /PDF 6,03 MB/
- -
"Orzeł biały zastąpił czarnego"Maciej Ratajczak, Kurier Przemęcki /PDF 6,02 MB/
- -
"Karczma tu ongiś stała"Maciej Ratajczak, Kurier Przemęcki /PDF 2,79 MB/
- -
"Rada z 600-letnią tradycją"Maciej Ratajczak, Kurier Przemęcki /PDF 2,80 MB/
- -
"Pułkownik z Błotnicy", Antoni Fornalski, Kurier Przemęcki 1-2/2012 /PDF 4,53 MB/
- -
"Odnaleziono sztandar Sokoła"Maciej Ratajczak, Kurier Przemęcki 1-2/2012 /PDF 2,39 MB/
- -
"Wspomnienie o ostatnich dniach", Maciej Ratajczak, Kurier Przemęcki 3-4/2012 /PDF 4,96 MB/
- -
"Uczestnik cudu nad Wisłą", Antoni Fornalski, Kurier Przemęcki - nr 3-4/2012 /PDF 8,96 MB/
- -
"Major z Przemętu", Antoni Fornalski, Kurier Przemęcki - nr 5-6/2012 /PDF 8,19 MB/
- -
"Skarby Ziemi Przemęckiej", Maciej Przybył, Kurier Przemęcki - nr 7-8/2012 /PDF 24,3 MB/
- -
"Kowal z Radomierza", Antoni Fornalski, Kurier Przemęcki - nr 7-8/2012 /PDF 8,40 MB/
- -
"Pomnik Marszałka", Maciej Ratajczak, Kurier Przemęcki - nr 9-10/2012 /PDF 6,05 MB/
- -
"Bohater z Moch", Antoni Fornalski, Kurier Przemęcki - nr 9-10/2012 /PDF 3,54 MB/
- -
"Książę z Ziemi Przemęckiej", Maciej Ratajczak, Kurier Przemęcki - nr 1-2/2013 /PDF 7,44 MB/
"Bohater z Kluczewa", Antoni Fornalski, Kurier Przemęcki - nr 1-2/2013 /PDF 5,57 MB/
"Historia to moja pasja. Rozmowa z Elżbietą Cherezińską",
Maciej Ratajczak, Kurier Przemęcki - nr 1-2/2013 /PDF 18,2 MB/
- -
-