--------
_
-----

równać szanse
-
Gminny Ośrodek Kultury w Przemęcie otrzymał dofinansowanie projektu "Ziemia Przemęcka Legendami
Owiana - Młodzi na Tropie Tajemnic". Wniosek na projekt  GOK Przemęt złożył w ramach 
Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego "Równać szanse 2009". Realizacja projektu trwać będzie 
od stycznia do czerwca 2010, a jego głównym celem jest zachęcenie młodzieży do aktywnego 
poszukiwania informacji o historii i legendach ziemi przemęckiej. Efektem materialnym projektu będzie 
książka "Legendy ziemi przemęckiej".
Już w styczniu 2010 roku ogłoszony zostanie konkurs plastyczno-literacki związany z legendami ziemi 
przemęckiej. Szczegóły wkrótce!

Realizacja projektu

STYCZEŃ 2010

W styczniu 2010 roku Gminny Ośrodek Kultury w Przemęcie w ramach projektu "Ziemia Przemęcka Legendami Owiana - 

Młodzi na Tropie Tajemnic" ogłosił konkurs plastyczno-literacki "Ziemia Przemęcka Legendami Owiana". Udział w konkursie
zapowiedziały wszystkie szkoły z terenu gminy Przemęt.

Regulamin konkursu (PDF)

LUTY 2010

W styczniu 2010 roku Gminny Ośrodek Kultury w Przemęcie w ramach projektu "Ziemia Przemęcka Legendami Owiana
Młodzi na Tropie Tajemnic" ogłosił konkurs plastyczno-literacki "Ziemia Przemęcka Legendami Owiana". 
- Wielokrotnie młode osoby ze szkół gminy Przemęt przychodziły do przemęckiego Gminnego Ośrodka Kultury w poszukiwaniu
legend z naszego regionu - mówi Maciej Ratajczak. - Choć takowe legendy istnieją to jednak nigdy nie zostały zebrane
w jednej publikacji. Zaproponowaliśmy więc młodym osobą stworzenie takiej książki, w której znajdą się teksty legend
i ilustracje wykonane przez młodzież.
Konkurs plastyczny jest pierwszym etapem pracy nad poznaniem legend i wydaniem książki. W konkursie wzięli udział
uczniowie gimnazjów z Przemetu, Bucza i Moch. - Młodzież zarówno rysowała i malowała ilustracje do znanych legend Ziemi
Przemeckiej, ale także spisywała nie znane opowieści seniorów rodów - mówi koordynator projektu Jolanta Flieger.
W ten sposób powstał nie tylko zbiór ilustracji ale także ciekawy zbiór opowieści.
25 lutego br. konkurs został rozstrzygnięty. Prace oceniała komisja pod kierownictwem Pana Ryszarda Biberstajna. 
Wyniki prace plastyczno-literackie - klasy 1 -3 gimnazjum:
1. Mateusz Domagała – ZSGiSP w Buczu
2. Adrianna Rogozinska – ZSGiSP w Przemęcie
3. Klaudia Bajon – ZSGiSP w Przemęcie
Wyróżnienie: Edyta Kaczmarek – ZSGiSP w Buczu oraz Aleksandra Samelczak – ZSGiSP w Buczu
Prace plastyczne – klasy 1 -3  gimnazjum:
1. Aneta Kaczmarek – ZSGiSP w Mochach
2. Hubert Winiarz – ZSGiSP w Mochach
3. Joanna Malcherek – ZSGiSP w Mochach. 

Szersze informacje na stronie GOK Przemęt - www.gok.przemet.pl.


MARZEC 2010

14.03.2010
Trwa realizacja projektu „Ziemia Przemęcka Legendami Owiana - Młodzi na Tropie Tajemnic” w ramach
programu „Równać Szanse” polsko-amerykańskiej Fundacji „Wolność”. 10 marca 2010 r. młodzi uczestnicy
projektu spotkali się w sali GOK Przemęt, aby omówić plan działania.
Celem jest wydanie książki – zbioru legend Ziemi Przemęckiej. Pomysłów jest sporo. Jeszcze w marcu młodzi
autorzy chcą dopracować teksty i wybrać ilustracje, które znajdą się w książce. To trudne zadanie, tym
bardziej, że możliwości wyboru są duże – na ogłoszony wcześniej konkurs wpłynęło sporo prac. Na spotkaniu
młodzi autorzy ustalili jednak, iż książka jaką chcą opracować i wydać powinna być przede wszystkim
kolorowa, co oznacza więc, że będzie w niej sporo ilustracji.
Duży entuzjazm towarzyszył młodzieży podczas omawiania planów działania – poruszono temat rajdu szlakiem
legend, wyjazdu do drukarni i akcji medialnej. Kolejne spotkanie już 23 marca. Do tego czasu młodzi autorzy
pracować będą nad opracowaniem tekstów.

25.03.2010
Podczas kolejnego spotkania grupy realizującej projekt "Ziemia Przemęcka Legendami Owiana - Młodzi Na
Tropie Tajemnic", jakie odbyło się 22 marca br. w przemęckim GOK-u młodzi uczestnicy projektu omawiali
kolejne zagadnienia związane z przygotowaniem książki o legendach. Wybrano m.in. kilkadziesiąt rysunków,
które znajdą się w książce jako ilustracje. Wybór nie był łatwy, gdyż dokonać go trzeba było spośród bardzo
wieli prac. W wielu przypadkach rozstrzygało głosowanie.
Po raz kolejny poruszony został również temat okładki książki i... nadal nie ma pomysłu na to jak powinna ona
wyglądać..., a właściwie jest bardzo dużo pomysłów, z tym, iż żaden nie na tyle dobry, aby zyskał uznanie
większości. Na spotkaniu udało się jednak ustalić tytuł książki, którą młodzi autorzy postanowili zatytułować
tak jak projekt -"Ziemia Przemęcka Legendami Owiana".

Szersze informacje na stronie GOK Przemęt - www.gok.przemet.pl.


KWIECIEŃ 2010

20.04.2010
Niewielu z nas miała okazję być w podziemiach przemęckiego kościoła pw. św. Jana Chrzciciela. O tym
miejscu można usłyszeć legendę, iż z tutejszych podziemi prowadzi tajne przejście w kierunku Popowa
Starego. Z tej drogi mieli korzystać mnisi w czasie wojen – szczególnie podczas potopu szwedzkiego,
aby ustrzec się śmierci. Miejsce to jest więc bardzo interesujące dla młodych tropicieli tajemnic –
uczestników projektu „Ziemia Przemęcka Legendami Owiana”. Dzięki uprzejmości ks. prałata Edmunda
Magdziarza młodzi tropiciele mogli 19 kwietnia br. zejść do podziemi i zobaczyć czy rzeczywiście kryją
one tajemnicę.
Zaraz po zejściu miejsce to – ciemne i ciasne, wydało się bardzo niegościnne – niewielki korytarz
prowadzący w ciemność bez widoku na jego koniec zrobił duże
wrażenia. Gdy jednak oczy przyzwyczaiły
się do ciemności, rozświetlanej gdzie nigdzie światłem kilku latarek okazało się że miejsce to nie jest tak
straszne. - Na końcu korytarza widzieliśmy złożone puste trumny oraz ścianę z tablicą z napisem
„Grobowiec” - mówi Agata, uczestniczka wyprawy. Podczas porządkowania podziemi po zawieruchach
wojennych za ścianą tą złożono szczątki pochowanych w tym miejscu opatów klasztoru, pozostawiając
w ścianie jedynie niewielki otwór.
Wizyta w kościele była także okazją do poznania historii tego budynku, o której opowiadał Maciej Ratajczak.
Duże zdziwienie wywołał fakt, iż kościół budowano aż 40 lat.

Szersze informacje na stronie GOK Przemęt - www.gok.przemet.pl.

28.04.2010
W poniedziałek 26 kwietnia grupa młodzieży realizująca projekt „Ziemia Przemęcka Legendami Owiana –
Młodzi na Tropie Tajemnic” w ramach programu Równać Szansę Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolność 
gościła w Lesznie. Młodzi odwiedzili Drukarnie Haf. Celem wizyty było poznanie procesu drukowania książki.
- Dzięki uprzejmości pracowników drukarni zobaczyliśmy tajniki druku oraz funkcjonowanie maszyn – mówi
Klaudia Bajon – uczestnik projektu. Młodzież po zapoznaniu się z możliwościami wydruku okładki i formatu
książki ostatecznie zadecydowała o wyglądzie naszej książki. - Wizyta w drukarni była ważny punktem
naszego wyjazdu, gdyż pozwoliła  nam na podjąć ostatecznych decyzję co do wyglądu i wydruku książki. -
mówi Jolanta Flieger – koordynator projektu.
Podczas pobytu w Lesznie młodzież odwiedziła także redakcję gazety „Panorama Leszczyńska”. Uczestnicy
projektu poznali prace dziennikarzy oraz strukturę organizacji gazet. Zobaczyli etapy tworzenia gazety
i osoby odpowiedzialne za to co możemy w niej przeczytać. Był też czas na udzielenie wywiadu na temat
realizacji projektu i wydania książki, który ukaże sę w “Panoramie”.
- Bardzo ciekawa była takżę wizyta w Radio Elka. Młodzież poznała prace dziennikarza radiowego oraz DJ
prowadzącego program – mówi Maciej Ratajczak, dyrektora GOK Przemęt. Obecność uczestników podczas
trwającej „na żywo” audycji radiowej dostarczyła nie lada emocji.

Szersze informacje na stronie GOK Przemęt - www.gok.przemet.pl.

MAJ 2010

15 maja 2010 r. ruszamy rowerami na szlak legend.

CZERWIEC 2010

Zobacz wkrótce