--------
_
----- wydawnictwa

Znajdziecie tu wydawnictwa poświęcone historii ziemi przemęckiej. Są tu zarówno duże opracowania
historyczne, jak i niewielkie informatory w postaci kilkustronicowych ulotek. Cechą wspólną tych materiałów
jest opis wydarzeń i miejsc historycznych. 

Książki i broszury
 
-- Kazimierz Ziemniewicz
Przemęt - zarys dziejów
Wydawnictwo Naukowe PWN
Warszawa - Poznań 1991
Stron: 306
To dotychczas jedyne pełne opracowanie historii ziemi przemęckiej. Autor w książce 
prowadzi czytelnika przez niemal wszystkie znane ważne wydarzenia, jakie ukształtowały
historię ziemi przemęckiej od czasów najdawniejszych, aż do początku lat 90-tych XX w.
-
- -

Antoni Fornalski
Ziemia Przemęcka ich małą Ojczyzną
Wydawca: Antoni Fornalski
Przemęt 2010
Stron: 204
W książce znajdziemy biogramy 43 nieżyjących już osób, które związane były miejscem
urodzenia lub pracą z Ziemią Przemęcką. Wśród życiorysów odnajdziemy m.in. opisy
losów hrabiego Stefana Czarneckiego, ks. Wiktora Mojżykiewicza, Gracjana Słomińskiego
czy też Edwarda Kusika. Każdy biogram opatrzony jest fotografią opisywanej osoby. 
Autor zamieścił tu także wykaz strat mieszkańców ziemi przemęckiej w latach 1914-21
i 1939-45, a także fotografie i opisy miejsc pamięci narodowej w gminie Przemęt.
- -
Antoni Fornalski
Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Przemęckiej
Wydawca: Antoni Fornalski
Przemęt 2008
Stron: 198
Książka to zbiór ponad osiemdziesięciu biografii powstańców wielkopolskich, którzy 
walczyli w rejonie Przemętu. To bardzo cenne, jedno z niewielu opracowań tego typu,
które zawiera wiele cennych informacji o bohaterach sprzed 90. lat. 
- -
-- Antoni Fornalski
Mieszkańcy Ziemi Przemęckiej w walce o polskość
Wydawnictwo Wolsztyńskie "Woldruk"
Wydanie II, Przemęt 2004
Stron: 120
Książka to szczegółowy opis wydarzeń Powstania Wielkopolskiego na terenie ziemi
przemęckiej przedstawione w kontekście sytuacji międzynarodowej, krajowej oraz 
wydarzeń jakie miały wówczas miejsce w regionie. 
-
- -
Dorota Gorzelniak
Mochy. My i Nasza Szkoła 
Wydawnictwo ZSGiSP Mochy
Mochy 2002
Stron: 68
Opracowanie wydane z okazji 50-lecia oddania do użytku budynku szkoły w Mochach.
Książka zawiera kalendarium najważniejszych wydarzeń jakie miały miejsce w Mochach
oraz kronikarski opis historii szkoły, wzbogacony licznymi fotografiami.
--
-


Renata Bortniak, Dorota Gorzelniak, Andrzej Galla, Jerzy Bortniak
Mochy. My i Nasza Szkoła 
Wydawnictwo GOK Przemęt
Mochy 20012
Stron: 138
Opracowanie wydane z okazji II Zjazdu Absolwentów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
w Mochach. Znajdziemy tu wiele informacji o historii Moch w tym obszerny fragment
opracowania Martina Sprungały poświęcone dziejom tej miejscowości, a także bogatą
w fotografie historię samej szkoły i sukcesów jej uczniów.
--
Sergiusz Sterny-Wachowiak (red.)
Nie tylko Beatrycze. Niebieska i ziemska misja cystersów 
na Kresach zachodnich
Wydawnictwo Stowarzyszenie Pisarzy Polskich
Poznań 1999
Stron: 284
Praca zbiorowa opisująca duchową i materialną sferę życia cystersów na kresach
zachodnich ziem Polski. Wśród rozdziałów odnajdziemy takie jak: "Cystersi w dziejach
Wielkopolski południowo-zachodniej. Obra - Wieleń - Przemet", "Literacka fikcja 
i historyczna rzeczywistość, czyli o rzekomym zabójstwie mnichów wieleńskich 
w Mochach", "Co wydarzyło się w cysterskich Mochach w roku 1309?".
-
-
-
ks. Władysław Płóciennik
Sanktuarium Maryjne. Wieleń Nadobrzański 
Wydawnictwo Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej "HLONDIANUM"
Poznań 1990
Stron: 48
Jedno z pierwszych opracowań historii Sanktuarium w Wieleniu. Książka zawiera wiele
ciekawych informacji na temat historii zakonu cystersów na ziemi przemęckiej - 
w Kaszczorze, Wieleniu i Przemęcie.
-
-
-
ks. Władysław Płóciennik
Sanktuarium Maryjne. Wielen Zadobrzański 
Wydawnictwo Towarzystwa Chrystusowego "HLONDIANUM"
Poznań 1997
Stron: 56
Wznowienie wydawnictwa z 1990 roku. Książka zawiera wiele ciekawych informacji 
na temat historii zakonu cystersów na ziemi przemęckiej - w Kaszczorze, Wieleniu 
i Przemęcie. 
-
-
-
ks. Władysław Płóciennik
Sanktuarium Maryjne. Wielen Zadobrzański
Wydawnictwo Parafia pw. św. Wojciecha w Kaszczorze
Kaszczor 2003
Stron: 64
Kolejne wznowienie wydawnictwa poświeconego Sanktuarium w Wieleniu, jego historii 
oraz historii zakonu cystersów w Kaszczorze, Wieleniu i Przemęcie.
- -
-
ks. Władysław Płóciennik, Adam Nowak 
Stare i nowe dzieje Sanktuarium Matki Bożej Wieleńskiej
Wydawnictwo Pafaria św. Wojciecha
Kaszczor 2003
Stron: 64
Ta niewielka książeczka to prawdziwa skarbnica wiedzy o Sanktuarium w Wieleniu. 
Obok informacji historycznych znajdziemy tu także wspomnienia licznych pielgrzymów
i świadectwa cudów. 
-
-
-
Kazimierz Ziemniewicz 
Pocysterski kościół w Przemęcie
Wydawnictwo PSP Kościan
Przemęt 1988
Stron: 24
W tej książce znajdziemy szczegółowy opis kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Przemęcie 
- jego historii i architektury. W książce informacje także w języku niemieckim i angielskim.
--
-
-
Maciej Ratajczak, Katarzyna Jęczmionka
Na szlaku cysterski - Obra, Kaszczor, Wieleń, Przemęt
Wydawnictwo UG Przemęt, UMiG Wolsztyn, Powiat Wolsztyński
Przemęt - Wolsztyn 2007
Stron: 8
Materiał przygotowany na III Forum Gmin Cysterskich, zawiera opis czterech miejsc 
pobytu cystersów na terenie gmin Przemęt i Wolsztyn - Obry, Kaszczoru, Wielenia 
i Przemętu. Ulotka w postaci pliku PDF do pobrania TUTAJ.
-
-
v
-
Maciej Ratajczak, Włodzimierz Pilich
Przemęckie pałace i dwory
Wydawnictwo UG Przemęt
Przemęt 2006
Stron: 6
Opis pałaców i dworów, jakie znajdują się na ziemi przemęckiej - w Siekowie, Kluczewie,
Barchlinie, Popowie Starym, Sokołowicach i Buczu.
Ulotka w postaci pliku PDF do pobrania TUTAJ.
-
-
-
-
- Jolanta Goszczyńska 
Majątki wielkopolskie. T. V: Powiat kościański 
Wydawnictwo: Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu 
Szreniawa 1998
Stron: 330
Piąta część serii wydawniczej opisującej dawne budownictwo folwarczne poświecona
została majatkom dawnego powiatu kościańskiego. Znajdziemy tu bogate opisy dworów 
i pałaców w Siekowie, Kluczewie, Popowie Starym, Buczu, Sokołowicach, Barchlinie.
-
-
-
Maciej Ratajczak
Wolność 1919
Wydawnictwo "Kurier Przemęcki"
Przemęt 2008
Stron: 24
Sfabularyzowany opis wydarzeń jakie miały miejsce w rejonie Przemętu na początku 
stycznia 1919 roku. Całość podzielona została na 6 rozdziałów, opisujących kluczowe
wydarzenia dla wyzwolenia ziemi przemęckiej. 
Książka w postaci pliku PDF do pobrania TUTAJ.
-
-
-

Stanislaw Malepszak
Bukówiec Górny na tle dziejów Krainy Przemęckiej
Leszczyńskie Wydawnictwo Kulturalne
Leszno 1993
Stron: 380
Książka jest bardzo szczegółowym opracowaniem historii Bukówca Górnego i najbliższej
okolicy. Znajdziemy w niej jednak także bardzo wiele ciekawych informacji o historii ziemi 
przemęckiej, która to historia stanowi tło wielu opisywanych w książce wydarzeń. 
W opracowaniu odnajdziemy wiele ciekawych map.

-- Antoni Fornalski
Katyń 1940-2010
Wydawnictwo Gminnego Ośrodka Kultury w Przemęcie
Przemęt 2010
Stron: 24 
Książka to jedyne opracowanie poświęcone tragedii katyńskiej i tragicznym udziale w niej
mieszkańców Ziemi Przemęckiej.
Autor przedstawia obraz ówczesnej sytuacji politycznej,
opisuje sowieckie obozy jenieckie i miejsca mordów wraz z podaniem nazwisk znanych
ofiar zbrodni katyńskiej z Ziemi Przemęckiej.

Książkę w postaci pliku PDF do pobrania TUTAJ.

--
Praca zbiorowa
Ziemia Przemęcka Legendami Owiana
Wydawnictwo Gminnego Ośrodka Kultury w Przemęcie
Przemęt 2010
Stron: 120
To  niezwykły i unikalny zbiór legend Ziemi Przemęckiej. Znajdziemy tu 26 podań
związanych z Przemętem i okolicami. W zbiorze znalazły się m.in. legendy o przemęc-
kim dzwonie, o trzech pannach z Osłonina, o leczniczej korze z Wyspy Konwaniowej,
o Kluczewie i wiele innych. Książka jest bogato ilustrowana, a autorami ilustracji są
uczniowie przemęckich szkół. POLECAMY!

--
 
Martin Sprungala
Wsie pogranicza głogowsko-wielkopolskiego. Zarys dziejów
wybranych miejscowości.


Książka ta to jedno z lepszych opracowań historii naszego regionu. Znajdziemy
w niej rysy historyczne wielu miejscowości w tym także tych dziś należących
do gminy Przemęt: Górsko, Kaszczor, Mochy, Nowa Wieś, Olejnica, Przemęt, Ptowo,
Wieleń. Książka wydana została dwujęzycznie - teksty w niej zawarte zostały
wydrukowane zarówno w języku polskim jak i w języku niemieckim.
W opracowaniu znajdziemy także reprodukcje starych zdjęć. POLECAMY!
              
-
--
          NOWOŚĆ
Sławomir Pelczar
Władysław Odonic.
Książę Wielkopolski. Wygnaniec i Protektor Kościoła (1193-1239)

Wydawnictwo AVALON
Kraków 2013
Stron: 324
To bardzo ciekawej biografii Władysława Odonica, jednego z mniej znanych Piastów
doby rozbicia dzielnicowego, którego działalność przypada na I połowę XIII wieku,
a który znany jest nam m.in. jako autor dokumentu z 1210 roku, gdzie po raz pierwszy
mowa jest o kasztelanii przemęckiej. Z lektury dowiemy się wiele także o związku
Odonica z Przemętem i kasztelanią przemęcką. Jak pisze autor Sławomir Pelczar ziemia
przemęcka była ojcowizną Władysława Odonica i to tu małoletni Odonic mieszkał wraz
z matką Wyszesławą halicką. POLECAMY!
-              
-
-- Kronika Wielkopolski, nr 1(137)/2011
Wydawnictwo Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury Zamek
Poznań
2010
W pierwszym w 2011 roku numerze "Kroniki Wielkopolskiej" znalazł się artykuł podsumowu-
jący obchody Jubileuszu 800-lecia Ziemi Przemęckiej.
-
-- "Kurier Przemęcki" - wydanie specjalne  - 2011
Wydawnictwo Gminnego Ośrodka Kultury w Przemęcie
Przemęt 2011
Stron: 12
Wydanie specjalne "Kuriera Przemeckiego" poświęcone historii ziemi przemęckiej.
W opracowani znalazły się m.in. artykuły poświecone budowie pocysterskiego kościoła
pw. św. Jana Chrzciciela w Przemęcie, a także staropolskie przepisy kulinarne.
Czasopismo w postaci pliku PDF do pobrania TUTAJ.
-----------------------------------------------------------------------------------
-
--
           NOWOŚĆ
"Kurier Przemęcki" - wydanie specjalne  - 2012
Wydawnictwo Gminnego Ośrodka Kultury w Przemęcie
Przemęt 2012
Stron: 12
Wydanie specjalne "Kuriera Przemeckiego" poświęcone historii ziemi przemęckiej.
W opracowani znalazły się m.in. artykuły poświecone odkryciom archeologicznym na ziemi przemęckiej oraz roli kasztelana w średniowiecznym grodzie.
Czasopismo w postaci pliku PDF do pobrania TUTAJ.

-----------------------------------------------------------------------------------

Filmy

-
-
   --
800 lat Ziemi Przemęckiej
Realizacja: Filipson Kościan | Wydawca: UG Przemęt, GOK Przemęt
Przemęt 2011
Czas trwania: 100 minut 
Film zrealizowany podczas obchodów Jubileuszu 800-lecia Ziemi Przemęckiej w dniach
24-25 lipca 2010 r. Zawiera on sceny z barwnego średniowiecznego korowodu z udziałem
dzieci i młodzieży szkół gminy Przemęt, oficjalne otwarcie festynu, jarmark cysterski,
koncert muzyki dawnej, pokazy tańców średniowiecznych, konkursy i zabawy
dla mieszczan, turnieje rycerskie piesze i konne, wystawy, inscenizację dziejów
Przemętu oraz procesu o czary. W filmie znalazły się także obszerne fragmenty
koncertów zespołów “Klub Emeryta” i “Golec uOrkiestra”. 
-
-- Antoni Fornalski
Ziemia Przemęcka naszą małą Ojczyzną
Wydawnictwo Videofilmowanie Marzena i Grzegorz Lorenz
Przemęt 2005
Czas trwania: 107 minut 
Film ten to składającą się z czterech części opowieść o historii Ziemi Przemęckiej. Autor
szczególną uwagę zwrócił na wydarzenia z początku XX wieku, które doprowadziły do 
powrotu tych ziem do odradzającej się Polski. Oddzielna, bogata w historyczne fakty 
część filmu poświęcona została Powstaniu Wielkopolskiemu na Ziemi Przemęckiej.

Muzyka
-
-- Accademia dell' Arcadia i Marek Toporowski
Benedykt Cichoszewski
Wydawnictwo Musica Restituta
Poznań 2005
Czas trwania: 65 minut
Płyta zawiera 20 utworów muzyki dawnej, skomponowanych przez przemęckiego cystersa
Benedykta Cichoszewskiego. Całość podzielono na trzy części: Kantata o św. Michale 
Archaniele, Motetto de Beata Maria Virgine, Vesperes de Beata Maria Virgine. 

-