--------
_
-----
Konferencja Naukowa
"Osiem wieków Ziemi Przemęckiej"

 
Sale przemęckiego klasztoru po latach ponownie ożyły. W dniach 17-18 września po raz pierwszy w Przemęcie
zorganizowana została konferencja popularno-naukowa z udziałem wybitnych znawców historii naszego regionu.
Wśród prelegentów byli m.in. prof. Zbigniew Wielgosz, prof. Krzysztof Kaczmarek, prof. Zbyszko Górczak i ks. kanonik
Edward Majka.
- Konferencja to kolejny element obchodów jubileuszu 800-lecia Ziemi Przemęckiej. Z tej okazji zaprosiliśmy do Przemętu
osoby, które zajmują się historią naszego terenu i dobrze ją znają - mówi Maciej Ratajczak, dyrektor GOK-u w Przemęcie,
współorganizatora konferencji.
Pierwszego dnia zebrani w klasztorze mogli wysłuchać wykładów ks. proboszcza Jacka Tosia, ks. kanonika Edwarda Majki,
dr. Eugeniusza Śliwińskiego z muzeum w Lesznie, ks. kan. Władysława Płóciennika, mgr. Zbigniewa Szmidta
oraz mgr. Macieja Prochaski. Drugi dzień to przede wszystkim wykłady gości z Wydziału Historii Uniwersytetu im. Adama
 Mickiewicza w Poznaniu - prof. dr hab. Zbigniewa Wielgosza, prof. dr hab. Krzysztofa Kaczmareka i prof. dr hab. Zbyszko
Górczaka. Bardzo interesujące wykłady wygłosili również dr inż. Stanisław Malepszak oraz mgr Kazimierz Wawrzynowicz.
- To bardzo niezwykłe, gdy spotyka się osoby znane jedynie z opracowań historycznych dotyczących dziejów Przemętu
i okolic. - mówi M. Ratajczak. - Spotkanie było także ciekawym doświadczeniem dla samych prelegentów, którzy mieli
wiele satysfakcji z wzajemnego poznania się.
Warto zaznaczyć, iż pierwszego dnia konferencji wszyscy chętni mogli wziąć udział w spacerze po przemęckim kościele
farnym i poznać wiele ciekawych informacji o świątyni. Bardzo liczną grupę zainteresowanych historia i architekturą
przemęckiej fary oprowadzali ks. prałat Edmund Magdziarz oraz ks. Jacek Toś. Była to niepowtarzalna okazja odwiedzić
podziemia kościoła i obejrzeć zabytkowe szaty liturgiczne.
Pierwszy dzień konferencji zakończył koncert muzyki barokowej w wykonaniu zespołu Accademia  dell' Arcadia z Poznania.
Podczas koncertu bardzo licznie zgromadzona publiczność mogła wysłuchać m.in. kompozycji Benedykta Cichorzewskiego.
- Koncert był wspaniałym uzupełnieniem części teoretycznej wykładów, choć to oczywiście zupełnie samodzielne wydarzenie
kulturalne - mówi M. Ratajczak.
Fakt, iż wśród wielu utworów znalazły się także kompozycje B. Cichorzewskiego, kompozytowa i zakonnika z Przemętu było
dużym przeżyciem zarówno dla muzyków jak i publiczności. Oto bowiem historia zatoczyła koło i po kilku wiekach muzyka,
która tu powstała ponownie rozbrzmiewała w przemęckiej świątyni.
- Podsumowując konferencję trzeba powiedzieć, że było to bardzo udane spotkanie. Wiele kwestii poruszonych podczas
wykładów to fakty bardzo mało znane i bardzo ciekawe. - mówi Ratajczak. Wszystkie wykłady zostaną opublikowane
jeszcze w tym roku w wydawnictwie po konferencyjnym.

Organizatorami konferencji byli: Gminny Ośrodek Kultury w Przemęcie, Urząd Gminy Przemęt, Parafia pw. św. Jana
Chrzciciela w Przemęcie.

GALERIA

Spis wykładów:
"Kościół pocysterski - chluba Ziemi Przemęckiej" - ks. proboszcz Jacek Toś
"Powrót wieży po dwustu latach" - ks. kanonik Edward Majka
"Eksponaty z terenu gminy Przemęt w zbiorach Muzeum Okręgowego w Lesznie" - dr Eugeniusz Śliwiński
"Kult Matki Bożej Ucieczki Grzeszników w Wieleniu" - ks. prob. Władysław Płóciennik
"Zabytki architektury Ziemi Przemęckiej” - mgr Zbigniew Szmidt
"Kultura muzyczna Wielkopolski w I poł. XVIII wieku ze szczególnym uwzględnieniem ośrodków cysterskich"
  - mgr Maciej Prochaska
"Piękno i niezwykłość przemęckiej świątyni" - ks. prałat Edmund Magdziarz
"Przemęt w państwie wczesnopiastwoskim" - prof. dr hab. Zbigniew Wielgosz (UAM)
"Cystersi w Europie, Polsce i Przemęcie" - prof. dr hab. Krzysztof Kaczmarek  (UAM)
"Lokacja i powstanie miasta Przemęt na tle średniowiecznych lokacji wielkopolskich" - dr Zbyszko Górczak (UAM)
"Dokument fundacyjny klasztoru cysterskiego 1210 r.”, „Nazwy graniczne pomiędzy Przemętem a Kębłowem”
  - mgr Stanisław Malepszak
"Przemęt naszą małą Ojczyzną i naszą dumą - o znaczących wydarzeniach w dziejach grodu." - mgr Kazimierz Wawrzynowicz
___________________________________________________________________________________________________

PATRONAT JUBILEUSZUPATRONI MEDIALNI JUBILEUSZU
-

-

-


--