--------
_
-----
Święto z udziałęm króla

 


Święto Konstytucji 3 Maja w Przemęcie w tym roku miało wyjątkowo uroczysty charakter. Do Przemętu przybył sam Król Polski Stanisław August Poniatowski z małżonką Elżbietą z Szydłowskich Grabowską. W uroczysto- ściach udział wzięły liczne poczty sztandarowe, delegacje oraz mieszkańcy gminy i zaproszeni goście.

Święto rozpoczęło się wyjątkowo uroczystą Mszą świętą za Ojczyznę odprawioną przez ks. kanonik Andrzeja Wojciechowskiego, który w kazaniu podkreślił znaczenie majowych świąt. Wikariusz tutejszej parafii w wygłoszonym kazaniu przypomniał jaką wartość dla Polaków i dla Polski miała pierwsza w Europie i druga na świecie spisana Konstytucja. Przytoczył również kilka słów na temat Święta Flagi Narodowej i Święta Pracy apelując o mądrość w uchwalaniu nowego prawa.
Tuż przy ołtarzu miejsce zajęły licznie zgromadzone poczty sztandarowe: Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” z Perkowa, Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” z Radomierza, Zespołu Szkół Gimnazjum i Szkoły Podstawowej z Przemętu, Zespołu Szkół Gimnazjum i Szkoły Podstawowej z Moch, Zespołu Szkół Gimnazjum i Szkoły Podstawowej z Buczu, Kółka Rolniczego z Przemętu oraz Ochotniczych Straży Pożarnych z Barchlina, Bucza, Kaszczoru, Kluczewo, Moch, Perkowa, Przemętu, Sączkowa, Siekówka, Starkowa, Nowej Wsi i Solca. Honorowe miejsce tuż przed ołtarzem zajęła para królewska – Król Polski Stanisław August Poniatowski z małżonką  Elżbietą z Szydłowskich Grabowską.
- To było bardzo niezwykłe przeżycie – mówi jedna z uczestniczek uroczystości – Gdy w naszym pięknym kościele pojawiła się para królewska poczułam się jakbym przeniosła się w czasie do XVIII wieku. Wyjątkowość nabożeństwa podkreślił udział w nim przemęckiej orkiestry dętej oraz chóru kościelnego. Równie niezwykły co nabożeństwo był przemarsz uczestników święta ulicami Przemętu z kościoła pod pomnik Piety. W pochodzie na zabrakło oczywiście Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Przemętu wraz z mażoretkami, delegacji, pocztów sztandarowych i pary królewskiej, która z królewskiego powozu pozdrawiała przechodniów.
Dalszą część uroczystości przy pomniku Piety rozpoczęła się od odśpiewania hymnu narodowego. Następnie delegacje złożyły wiązanki kwiatów. Tu też zebrani wysłuchali informacji przygotowanej przez Antoniego Fornalskiego, wieloletniego dyrektor Zespołu Szkół w Przemęcie, historyka i wybitnego regionalisty, na temat wydarzeń związanych z uchwaleniem Konstytucji 3 Maja i dalszych losów ziem polskich. Przypomniał on również jak dawniej świętowano Konstytucje 3 Maja w Przemęcie. Pod pomnikiem nie zabrakło także wesołej nuty, wszak Święto Konstytucji 3 Maja to radosny dzień. Orkiestra dęta przypomniała muzyczny utwór „Witaj, majowa jutrzenko”, ściśle powiązany z dniem uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Na zakończenie odśpiewano Rotę.
Niestety pogoda nieco pokrzyżowała plany organizatorów. Zaplanowane przejażdżki z królewską parą ulicami Przemętu
ze względu na deszcz nie mogły się odbyć. Jak zapewnia jednak Maciej Ratajczak z Gminnego Ośrodka Kultury w Przemęcie,
z pewnością nie była to ostatnia wizyta króla Stanisława Poniatowskiego w Przemęcie.

*          *          *

Gminny Ośrodek Kultury w Przemęcie składa serdeczne podziękowania wszystkim, który pomagali przy organizacji Święta Konstytucji 3 Maja w Przemęcie. Dziękujemy wszystkim pocztom sztandarowy, delegacjom, Towarzystwu Gimnastycznemu Sokół z Perkowa, Państwu Mirosławie i Szymonowi Wojciechowskim za odegranie roli pary królewskiej, Panu Józefowi Olbińskiemu za powożenie królewskim powozem, ks. prałatowi Edmundowi Magdziarzowi oraz ks. kanonikowi Andrzejowi Wojciechowskiemu, chórowi kościelnemu, Panu Antoniemu Fornalskiemu, młodzieży pełniącej wartę przy pomniku, orkiestrze dętej z paniami mażoretkami, policji oraz przemęckiej i kaszczorskiej straży pożarnej za zabezpieczenie pochodu, Panu Romanowi Sobierajskiemu, a także wszystkim uczestnikom uroczystości w tym szczególnie dzieciom, które przygotowały biało-czerwone chorągiewki.

GALERIA

-