--------
_
-----
Powrót "Sokoła" Odnaleziony po ponad 70 latach sztandar Towarzystwa Gimnastycznego “Sokół” w Perkowie został przekazany
reaktywowanemu stowarzyszeniu. Uroczystość odbyła się 30 czerwca br. i zgromadziła wielu mieszkańców Perkowa
oraz okolicy.

Uroczystość rozpoczęła się od wyprowadzenia sztandaru z domu państwa Leśniczaków, gdzie był on przechowywany
od czasów wojny. Uczynili to Edward Leśniczak z siostrą Teresą i mamą Anną w asyście ostatniego żyjącego członka
przedwojennego “Sokoła” w Perkowie - Stanisława Kulusa. Sztandar wyprowadzony został wśród szpaleru członków
Gniazda Towarzystwa Gimnastycznego “Sokół” z Perkowa. Obecni zgromadzili się koło figury św. Benona, który
jest orędownikiem chorych, rybaków i zwierząt domowych i oddali mu hołd. Następnie w asyście ułanów na koniach
i uroczystym akompaniamencie odegranym przez trębaczy Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Przemętu sztandar przewieziono
bryczką do kościoła farneg. 

Do świątyni wprowadził go Edward Leśniczak i przekazał go prezesowi Towarzystwa Gimnastycznego “Sokół” w Perkowie Adamowi Skorupińskiemu. W uroczystej mszy św. uczestniczyły poczty sztandarowe Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół"
z Radomierza i Ochotniczej Straży Pożarnej z Perkowa. Mszę św. odprawił ks. prałat Edmund Magdziarz, który w kazaniu
przypomniał słowa ks. Zalewskiego wypowiedziane w 1924 roku o ważności hasła “Bóg, Honor, Ojczyzna”
 
*      *      *

Po nabożeństwie zebrani wraz ze sztandarem wyruszyli pieszo do Perkowa. Korowód otwierali ułani na koniach uzbrojeni
w lance, szable oraz broń lekką. Za nimi maszerowali członkowie Gniazda Towarzystwa Gimnastycznego “Sokół” z Perkowa
oraz 13 bryczek wiozących gości. Wchodzący do Perkowa korowód przywitała Młodzieżowa Orkiestra Dęta GOK-u
w Przemęcie. Po drodze na miejsce głównych uroczystości członkowie Towarzystwa zatrzymali się przy pomniku pamięci
narodowej poświęcony poległym w I i II wojnie, gdzie złożyli kwiaty i oddali honory.

Główne uroczystości zorganizowano przy sali wiejskiej. Prowadząca imprezę Jolanta Rabiega przedstawiła cele jakie
przyświecały i przyświecają Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" oraz powitała zaproszonych gości. Na uroczystości
obecni byli oczywiście goście honorowi - ostatni żyjący członek przedwojennego “Sokoła” w Perkowie Stanisław Kulus
oraz rodzina Leśniczaków, która przechowywała  sztandar. Byli także: Wójt Gminy Przemęt, Dorota Gorzelniak, członek
Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego, Janusz Frąckowiak, radny Rady Gminy Przemęt, Józef Olbiński, Prezes Towarzystwa
Gimnastycznego "Sokół" w Lesznie, Damian Małecki, Dyrektor ZSGiSP w Przemęcie, Halina Pohl, Dyrektor Szkoły
Podstawowej w Radomierzu, Patrycja Kmieciak, Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Przemęcie, Elżbieta Grygiel,
zapalony historyk dokumentujący historię ziemi przemęckiej i emerytowany Dyrektora ZSGiSP w Przemęcie, Antoni Fornalski,
sekretarz Stowarzyszenia Przyjaciół Moch, Renata Bortniak, przedstawiciel klubu oldboyów "Ramol" z Moch, Jerzy Bortniak,
delegacja Sokoła Kaszczor, sołtys wsi Perkowo, Czesław Praiss, a także byli sołtysi Perkowa - Jerzy Wojciechowski i Janusz
Kokornaczyk. W uroczystościach wzięli udział także reprezentanci organizacji działających w Perkowie - prezesa
OSP Perkowo, druh Michał Przydróżny, leśniczy z Perkowa, Rafał Sobkowiak, przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich, Leokadia Praiss oraz nauczycielka z przedszkola w Perkowie Bernadeta Kaczmarek.
Podczas uroczystości gościom honorowym wręczono podziękowania. O zasługach mieszkańców Perkowa w walce o wolność
przypomnieli ich potomkowie, którzy odczytali życiorysy swoich zasłużonych przodków. Przypomniano osoby Józefa Bajona,
Franciszeka Faifera, Piotra Herkta, Władysława Markwitza i Stanisława Sobierajskiego.
W swoim przemówieniu Wójt Gminy Przemęt, Dorota Gorzelniak przytoczyła historię Towarzystwa "Sokół" oraz podziękowała
Adamowi Skorupińskiemu i Januszowi Kokornarczykowi, którzy dzięki uporowi i ogromnemu zaangażowaniu odnaleźli sztandar.
Prezes Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" w Lesznie Damian Małecki wyrażając zadowolenie z reaktywacji Gniazda
Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" w Perkowie podkreślił, że jest ono najstarsze w naszym regionie.
Swój udział w tej niezwykłej uroczystości mieli także najmniejsi mieszkańcy Perkowa. Przedszkolaki przygotowały ujmujący
program patriotyczny, a zebranych szczególnie zachwyciła prezentacja tańca narodowego - poloneza.
Występ artystyczny przygotowała również młodzież z Zespołu Szkół w Przemęcie. Zobaczyliśmy pokaz tańca w wykonaniu
Oliwi Olbińskiej i Mateusza Frąckowiaka oraz pokaz kunsztu gry na harmonijce ustnej w wykonaniu Stanisława
Wojciechowskiego z Perkowa, który zagrał repertuar dawnych piosenek towarzyszących sokołom.
Wzruszającym momentem były wspomnienia ostatnich tygodni II wojny światowej. Pani Krystyna Szmyt przypomniała jaką
wartość dla ludzi miał sztandar i że temu, który ukrywał groziła śmierć przez rozstrzelanie na oczach bliskiej rodziny.
Prezes Towarzystwa Gimnastycznego “Sokół” w Perkowie  Adam Skorupiński podziękował mieszkańcom za zaangażowanie
w zorganizowaniu uroczystości i za udostępnienie pamiątek rodzinnych pieczołowicie  przechowywanych w domach. Podziękowania skierował również do Urzędu Gminy Przemęt i Gminnego Ośrodka Kultury w Przemęcie za okazaną pomoc
w zorganizowaniu imprezy, a także za wsparcie finansowo-rzeczowe Starostwu Powiatowemu w Wolsztynie, Urzędowi
Gminy w Przemęcie, Firmie "Balcerzak" z Wróblewa oraz wszystkim pozostałym sponsorom i sokołom za przygotowanie
uroczystości.
Oficjalną uroczystość zakończyło wyprowadzenie sztandaru, który umieszczono w remizie OSP Perkowo, w specjalnie
przygotowanej gablocie.
Plac przy sali jednak nie opustoszał. Chetni mogli wziąć udział w turnieju strzelania z wiatrówki oraz obejrzeć wystawę
fotografii prezentujących przedwojenną historię perkowskiego Sokoła. Wieczorem natomiast świetnie bawiono się
na zabawie tanecznej.Towarzystwo Gimnastyczne “Sokół” powstało w Perkowie 6 marca 1923 r. W tym samym roku 24 sierpnia dokonano
poświęcenia sztandaru, wykonanego przez Martę Szymańską, ówczesną mieszkankę Perkowa. W 1939 roku organizacja
“Sokół” została rozwiązana. Sztandar udało się zachować, choć po zakończeniu wojny nikt nie pamiętał, gdzie został
schowany. Dopiero w lutym 2012 r. sztandar został odnaleziony u państwa Leśniczaków w Perkowie.


GALERIA UROCZYSTOŚCI 


--