--------
_
-----
Najlepsi nagrodzeni

 


24 stycznia 2012 r. na sesji Rady Gminy Przemęt odbyła się uroczystość rozstrzygnięcie IV Gminnego Konkursu

Wiedzy Historycznej  „Osiem wieków Ziemi Przemęckiej – bliżej historii, kultury i przyrody". Nagrody najlepszym
uczniom wręczyli Pan Mariusz Silski – Zastępca Wójta Gminy Przemęt, Pan Jerzy Dominiak – Przewodniczący
Rady Gminy Przemęt oraz Pan Maciej Ratajczak – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Przemęcie.

- W konkursie uczestniczyli uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z Przemęcie, Mochach, Kaszczoru, Bucza, Starkowa
i Biskupicach. - mówi Maciej Ratajczak. - Podczas konkursu uczniowie pisali test składający się z kilkudziesięciu pytań – ponad
40 pytań, które dotyczyły historii Ziemi Przemęckiej i w tym roku ze względu na 360-lecie budowy kościoła farnego
w Przemęcie, także historii tej budowli.
Organizatorzy nie ukrywają, że konkurs historyczny jest jednym z trudniejszych, gdyż wymaga opanowania rozległego
materiału i to w dodatku materiału, który z każdym rokiem się rozszerza dzięki poznawaniu nowych faktów z historii
Ziemi Przemęckiej.

Wyniki konkursu:

Szkoły podstawowe
1. Maria Stachowiak, SP Kaszczor
2. Łukasz Wolniczak, SP Kaszczor,
3. Julia Seidel, SP Mochy

Gimnazja
1. Anna Matysik, Gim. Przemęt,
2. Celina Przydróżna, Gim. Bucz,
3. Adrianna Firlej, Gim. Przemęt,
   Sandra Matuszewska, Gim. Mochy.

Podziękowania otrzymali także opiekunowie uczniów: Pani Dorota Piskorz, Pani Agnieszka Szczepaniak, Pan Adam Nowak
i Pan Leszek Kolman.

TEST - SZKOŁA PODSTAWOWA
TEST - GIMNAZJUM

--