--------
_
-----
Konkurs wiedzy historycznej rozstrzygnięty

 


7 stycznia 2011 r. na sesji Rady Gminy Przemęt odbyła się uroczystość rozstrzygnięcie III Gminnego Konkursu

Wiedzy Historycznej  „Osiem wieków Ziemi Przemęckiej – bliżej historii, kultury i przyrody". Nagrody najlepszym
uczniom wręczyli Pani Dorota Gorzelniak - Wójt Gminy Przemęt, Pan Jerzy Dominiak - Przewodniczący Rady
Gminy Przemęt oraz Pan Maciej Ratajczak - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Przemęcie.

- W konkursie uczestniczyli uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z Przemęcie, Mochach, Kaszczoru i Starkowa. - mówi
Maciej Ratajczak. - Podczas konkursu uczniowie pisali test składający się z kilkudziesięciu pytań, które dotyczyły historii Ziemi
Przemęckiej i w tym roku ze względu na XX-lecie samorządu także historii samorządu w gminie Przemęt.
Organizatorzy nie ukrywają, że konkurs historyczny jest jednym z trudniejszych, gdyż wymaga opanowania rozległego materiału
i to w dodatku materiału, który z każdym rokiem się rozszerza dzięki poznawaniu nowych faktów z historii Ziemi Przemęckiej.

Wyniki konkursu:

Szkoły podstawowe
1. Łukasz Napierała, kl. VI, SP Starkowo
2. Celina Przydróżna, kl. VI, SP Starkowo
3. Wojciech Dojcz, kl. V, SP Starkowo

Gimnazja
1. Mikołaj Stachowiak, kl. III, Kaszczor
2. Joanna Malcherek, kl. II, Mochy
3. Anna Matysik, kl. II, Przemęt

Podziękowania otrzymali także opiekunowie uczniów: Agnieszka Matiaszewska, Agnieszka Szczepaniak, Adam Nowak
i Leszek Kolman.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------